วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เสพสื่ออย่างไรดี???


เสพสื่อ อย่างเป็นกลาง "A wise man makes his own decisions,

an ignorant man follows public opinion"
                                                              -Chinese proverb-


 “คนที่ฉลาดคิดตัดสินใจด้วยตัวเอง, 

คนเขลาคิดตัดสินใจตามกระแสมวลชน”

                                                                            -สุภาษิตจีน-

         
            ตอนนี้หลายคนที่เสพสื่อ หากไม่อ่านเนื้อหาให้ดี ก็จะเข้าใจไปตามหัวข้อข่าวนั้นโดยทันที โดยที่ไม่ได้ลงลึกในเนื้อหาข่าวเลยจากนั้นก็จะเกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ ไปตามความคิดเห็นส่วนตัวของตัวผู้เสพ ซึ่งหากเป็นคนทั่วๆไป กระแสความเห็นส่วนตัวจะไม่ขยายไปในวงกว้างของสังคม          แต่หากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม หรือ เป็นตัวแทนของสื่อ ออกมาแสดงความคิดเห็นของตน ออกไป หากความเห็นเหล่านั้นไม่ได้ถูกกลั่นกรองออกมาจากพื้นฐานของใจที่เป็นกลางแล้ว ก็จะเกิดกระแสความคิดเห็นตามนั้นแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในสังคม 


            โดยเริ่มจากพาดหัวข้อข่าวที่เรียกความสนใจลงบนหน้าจอเครื่องมือสื่อสาร สู่สายตาผู้เสพสื่อ ที่ไม่คิดหาข้อมูลที่แท้จริง หรือไม่มีเวลาที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม และหากหัวข้อข่าวนั้นถูกเพิ่มความน่าเชื่อถือผ่านความคิดเห็นของบุคคลที่สามารถสร้างกระแสในสังคมได้ ก็จะทำให้ผู้เสพสื่อเชื่อตามนั้นโดยปริยาย  หากเป็นไปในทางที่ดี นั่นก็ดีไป แต่ส่วนมากแล้วมักจะเป็นไปในทางลบ 


              แต่ถ้าผู้ที่เสียหายไม่ได้ผิดตามกระแสข่าว ตามคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมา ผู้ที่เสียหายนั้นก็ถูกสังคมตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าผิดตามกระแสสังคม อาจถึงขั้นเสียหายทั้งชื่อเสียงและเกียรติยศทีเดียวแล้วสังคมจะตามแก้ข่าวเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่เสียหายนั้นได้อย่างไร ใครจะมาเป็นผู้รับผิดชอบ 


               ผู้เขียนเองจึงอยากจะขอให้ท่านผู้เสพสื่อมีใจที่เป็นกลาง หากไม่ทราบความจริงก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ขอให้ไปหาข้อมูลหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหลายๆแหล่ง ฟังกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองฝ่ายนำเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นเช่นไร ก่อนที่จะหลงเชื่อและอาจจะกลายไปเป็นเหยื่อเพิ่มฐานเสียงให้บุคคลที่มีความประสงค์ร้าย ใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือทำร้ายคนในสังคมได้ 


Cr. marionette

59.02.11