วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

สาธุชนรวมใจ ปฏิบัติธรรม UG5 ณ วัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สาธุชนหลายหมื่นคนทั่วทุกสารทิศ ทั้งในและต่างประเทศ ได้มารวมใจปฏิบัติธรรม UG5 ที่วัดพระธรรมกาย

กิจกรรมประจำวันคือ การถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์หลายพันรูป มีการฟังธรรมะดีๆ จากพระอาจารย์ สนทนาธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น และนั่งสมาธิ การมาร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ทุกคนตอบกันเป็นเสียงเดียวว่า ปลื้มใจและประทับใจมากๆ 
เรามาชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยค่ะ


สาธุชนทั้งใน และต่างประเทศร่วมใจกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสวดมนต์เสียงใส น้อมใจระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย


ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจให้ใสสว่างให้เราเพียง ทำใจ ให้สงบ
ไม่คาดหวัง จะได้พบ อะไรใหม่
เมื่อใจไม่ อยากได้ ในสิ่งใด
ก็จะได้ ในทุกสิ่ง ที่ต้องการ...


ฟังธรรมะดีๆ จากพระอาจารย์ ที่ทำให้ใจที่เบิกบาน


สาธุชนทุกเพศ ทุกวัย ได้พักในบ้านน้อยๆ เรียบง่าย แต่สบ๊าย สบาย
เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย
ขอกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธัมฯ ทั่วโลกทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะ 

ขอขอบคุณ "ภาพดีๆ 072"

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

นี่หรือคือ "ความยุติธรรม"!!!

จริงอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ อคติบดบังปัญญา... คนมีอคติย่อมมองไม่เห็นความจริง ทำให้วินิจฉัยผิดพลาด ขาดความเป็นธรรม เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ที่มีหน้าที่รักษาความยุติธรรม การทำหน้าที่ของเขาจึงย่อมบกพร่องไปอย่างน่าเสียดาย...

กรณีการตัดสินใจของทีมงาน DSI ต่อเรื่องของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย บ่งชี้ถึง “อคติ” อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลของการขาดคุณธรรมหลายประการที่ “ผู้รักษาความยุติธรรม” จะพึงมี

ประการแรกคือ ความเคารพ หมายถึงการตระหนักในคุณความดีของใครๆ ตามที่มีอยู่จริง  เมื่อขาดคุณธรรมข้อนี้ จึงทำให้ตัดสินคนผิดพลาด  เกิดการจับผิด มองคนดีว่าเป็นคนเลว มองบัณฑิตว่าเป็นพาล มองผู้มีศีลว่าไร้ศีล และมองถ้อยคำที่เป็นจริงว่าโกหก เข้าทำนอง “เอาจิตใจคนพาลมาวัดจิตใจของวิญญูชน”ประการที่สองคือ ขาดเมตตาธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่ผู้รักษาความยุติธรรมจะพึงมี เพราะหน้าที่ในการรักษาความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นเพื่อรักษาความอยู่เป็นสุขของประชาชน เมื่อผู้มีหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดคุณธรรมข้อนี้แล้ว จึงแทนที่จะรักษาความผาสุกของประชาชนก็กลับกลายเป็นกลั่นแกล้งรังแกประชาชนไปเสีย สิ่งที่ตามมาจึงทำให้ เกิดการ “ขาดมนุษยธรรม” กลายเป็นทีมงานโหดร้าย คอยย่ำยีทำลายผู้บริสุทธิ์ใครที่ไม่เคยแก่ ไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยมีอาการขนาดที่หลวงพ่อเป็น อาจยากที่จะนึกออกว่ามันเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยหากมีสติปัญญาและมีมนุษยธรรมสักนิด ย่อมจะพิจารณาได้บ้างว่า ผู้เฒ่าที่อายุ 72 ปีแล้วนั้น ไม่แข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาว ยิ่งเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไม่เคยหยุดพักผ่อน ทำงานเพื่อสาธารณชนทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างที่หลวงพ่อวัดพระธรรมกายทำ ยิ่งไม่ใช่เรื่องที่จะหายได้ง่ายๆ นอกเหนือจากอาการเรื้อรังที่เป็นอยู่แล้ว อาการลมตีขึ้นศีรษะ อาการวิงเวียน บ้านหมุน ทรงตัวไม่ได้ ยังเป็นอีกอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และฉับพลัน ... ใครไม่เคยเป็นอาจไม่รู้ ใครเคยเป็นจะรู้ดีว่ามันทรมานขนาดไหน และมันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้...

แต่ถึงจะเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เจ็บป่วยอย่างนี้ก็เถอะ ถ้าคิดสักนิดก็จะตัดสินได้ว่า พระท่านย่อมไม่โกหก ในชีวิตของท่านกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มหาชนมากมาย แม้มันจะแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นคุ้นเคย แต่ตรงกับคำสอนของพระพุทธองค์ แล้วท่านจะมากลัวอะไรกับเรื่องเล็กน้อยแค่ DSI ... และถ้ายังสงสัย ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อยก็จะทราบว่า ท่านไม่ได้ออกมาสอนเป็นเวลาสองวันแล้ว ตั้งแต่ 23 เม.ย.59 เป็นต้นมา ... หากยังไม่มั่นใจอีกก็สามารถที่จะส่งแพทย์ไปตรวจได้ ว่าท่านอาการป่วยท่านเป็นอย่างไร แค่ไหน จริงหรือเปล่าที่ไม่สามารถมาได้ แต่กลับไม่ทำ และยังตัดสินในทำนองที่ว่าท่านให้การเป็นเท็จ ซึ่งเป็นการตัดสินไปเองโดยขาดความเป็นธรรม และเป็นการหมิ่นประมาทท่านซึ่งเป็นพระมหาเถระเป็นอย่างมาก

ความจริง ทีมงาน DSI ก็เคยเห็นอาการที่หลวงพ่อเป็นอยู่อยู่แล้วและย่อมทราบดีว่าท่านไม่สามารถที่จะมารับฟังข้อกล่าวหาได้ด้วยตนเอง ... แต่ก็น่าสังเกตว่า ทำไมจึงตัดสินออกมาเช่นนี้ มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่??? ขอความกรุณาท่านผู้ใหญ่ใน DSI ได้โปรดพิจารณาตนเองด้วยค่ะ มีเพียงคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นเท่านั้น จึงจะนับว่าเป็นคนมีเกียรติ

มีเพียงคนที่มี “มนุษยธรรม” ในใจเท่านั้น 
จึงควรค่าที่จะเรียกตนเองว่าเป็น "มนุษย์" อย่างสมภาคภูมิ

รักษ์ธรรม
ภาพขาปัจจุบันของหลวงพ่อที่เป็นเป็นแผลเรื้อรังเพราะโรคเบาหวาน
ขาซ้ายมีลักษณะเข้ม คล้ำ และเป็นแผลเรื้อรัง


วอน DSI...

     ปล่อยคนผิด สิบคน ให้พ้นโทษ
เป็นประโยชน์ ให้พวกเขา พ้นเศร้าเข็ญ
ดีกว่าหนึ่ง ผู้บริสุทธิ์ ดุจจันทร์เพ็ญ
ให้ไปเป็น นักโทษ โปรดคิดดู
     นี่แหละคือ ปรัชญา ค่ากฎหมาย
ผู้รักษา ทั้งหลาย อายอดสู
หากไม่มี ความเป็นธรรม ค้ำตราชู
ใช้เหลี่ยมคู ลำเอียง ไม่เที่ยงตรง
     ดีเอสไอ ไยเป็น เช่นนี้เล่า
ไม่อายเขา หรือไร ไยลืมหลง
คนไม่ผิด คิดเหยียบย่ำ ทำได้ลง
หรือทำตาม คำยุยง คนบงการ
     เขาจะเป็น สัตว์นรก ตกห้วงเหว
จมไฟเปลว ร้อนเริง ในเพลิงถ่าน
ไยอยากไป ทุกข์ท้อ ทรมาน
หรือเขาหว่าน ให้เจ้าเพลิน ด้วยเงินตรา
     อย่าเอาเลย เงินตรา บรรดาศักดิ์
เจ้าจงรัก ศักดิ์ศรี ดีกว่าหนา
ชาติตระกูล จะสูญชื่อ คนลือชา

จะอับอาย ขายหน้า เจ้าอย่าทำ
     ยิ่งหลวงพ่อ เป็นพระที่ มีศีลเลิศ
สุดประเสริฐ ทรงคุณค่า อย่าถลำ
จงตรึกตรา อย่าให้ ใครชี้นำ
กฎแห่งกรรม ระวังไว้ ไฟอเวจี
     "เด็ดดอกไม้ สะเทือน ถึงดวงดาว"
เลื่อนลั่นหาว เวหา จักรราศี
จะวิกฤต ผิดแผก แปลกสิ้นดี
ปฐพี จะไหวหวั่น เลื่อนลั่นตาม
     ความเป็นธรรม สูญสิ้น ดินฟ้าเปลี่ยน
เป็นบทเรียน ทรงคุณค่า อย่ามองข้าม
เดินตามธรรม พระสัมมา ฟ้างดงาม
ทั้งภพสาม จะสุโข โมทนา
     จึงขอเตือน ดีเอสไอ เอาไว้บ้าง
เดินตามทาง ที่ประเสริฐ กันเถิดหนา

เด็ดดอกไม้ สะเทือนลั่น ถึงชั้นฟ้า
จงอย่าท้า ความรุนแรง กฎแห่งกรรม

Cr. อ.ยุติธรรม


หมายเหตุ หลวงพ่อ คือ พระเทพญาณมหามุนี (วิ.) (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

หยุดกลั่นแกล้งกันเสียที!!!

ท่านผู้อ่านที่รัก..เรื่องมันเหลือเชื่อ!! แต่มันเป็นความจริง...

ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงวันนี้ วัดพระธรรมกาย และหลวงพ่อธัมมชโย ถูกกลั่นแกล้งมา 17 ปีแล้ว ทั้งที่นโยบายการสร้างวัดก็ชัดเจนว่า สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี ผลงานก็มีอยู่มากมายจนนับไม่หวาดไม่ไหว แล้วทำไม..ถึงชอบกลั่นแกล้งกันนัก


ยอมให้กลั่นแกล้งมา17 ปีแล้ว สวรรค์มีตา แม่พระธรณีเป็นพยานได้ ต่อไปนี้ถ้าไม่เลิกไม่หยุดก็ขอสู้ด้วยความดี ให้โลกรู้ว่าคนดีโดนรังแกมาตลอด วันนี้ก็จะโดนให้ไปรับข้อหาอีก ใครจะไปยอม พระสูงอายุ ป่วยด้วย สร้างคนดีทั่วโลกเห็นกันอยู่ แต่คนไทยด้วยกันกลับตามืดบอดมองไม่เห็น หน้ามืดตามัวจะเล่นงานแต่พระดี ๆ ไม่ช่วยแล้วยังรังแกอีก ความอดทนถึงขีดสุดแล้วนะ

หยุดเสียที!!! เลิกกันทีได้ไหม!!! หยุดคิดร้ายๆ หยุดมโนเสียที
https://www.youtube.com/watch?v=0-rDO1SBTE0


ได้โปรดเห็นใจกันบ้าง ผู้ที่สร้างความดีไม่เคยหยุดกลับถูกใส่ร้าย ขอความเป็นธรรมเถอะค่ะ โปรดช่วยรักษาคนดี เชิดชูคนที่เสียสละ https://www.youtube.com/watch?v=8ok-C8y_4Wcby ประเดิม เพิ่มความสุข