วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผู้กล้าที่แท้จริง
ขอสรรเสริญคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ช่วยกันปกป้องยกย่องพระพุทธศาสนา..
ขอให้วัดพระธรรมกายเดินหน้าทำความดีต่อไป.. fight!!!..
....................................................
มส. พศ. ท่านปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
เพราะเอกสารทุกฉบับต้องเป็น...เลขไทย...เท่านั้น ไม่ใช่..เลขอารบิค
ท่านให้ความยุติธรรมกับหลวงพ่อธัมมชโย 
พระที่ทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนา สร้างคนให้เป็นคนดี
ปลูกฝังธรรมะของพระสัมมสัมพุทธเจ้า
เข้าไปอยู่ในใจคนนับไม่ถ้วน
ยากที่จะมีผู้ใดทำได้ ...!!! 

มส. พศ. ท่านคือผู้กล้าที่แท้จริง
............................................................
วัดพระธรรมกายสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ล้านพระองค์ เพื่อให้โลกรู้ว่า 
พุทธศาสนิกชนเคารพรัก เทิดทูน  บูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด...
............................................................