วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กฎหมายทางโลก - กฎหมายทางธรรม
ตำรวจที่ไหนจะทำผิดกฎหมายเสียเอง...ไปไล่จับพระ

เพราะตำรวจหลายคน...ไม่ได้จบพระไตรปิฎกและไม่ได้จบเปรียญธรรม 

ที่สำคัญตำรวจไม่ใช่พระจะได้รู้กฎหมายพระ 

ตำรวจใช้กฎหมายทางโลก

พระใช้กฎหมายทางธรรมหรือพระธรรมวินัย

กฎหมายพระกับกฎหมายทางโลก.....จะมาใช้ตัดสินกันไม่ได้

 แม้กระทั่งทหารทำผิด ยังต้องขึ้นศาลทหารเลยนะ...

สิบอกไห่!!!