วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หมิ่นวิชาชีพแพทย์หรือไม่??? เมื่อแพทยสภายัน..ทำได้!!!

กดดันกัน...
จนไม่มีแพทย์ในประเทศไทย
กล้าออกใบรับรองแพทย์ให้อีก
กดดันกัน...
จนต้องไปเชิญแพทย์จากต่างประเทศ
มายืนยันกับสังคมว่าท่าน (พระเทพญาณมหามุนี หรือหลวงพ่อธัมมชโย) ป่วยจริงๆ

กดดันกัน...
จนไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากถ่ายทอดสดอาการป่วยให้สังคมเห็น

นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้
เราจะอยู่กันแบบใช้อำนาจรัฐ ใช้สื่อมวลชน

กดดันกัน...
จนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ
โดยไม่สนใจความถูกต้อง 
ไม่สนใจความชอบธรรม
ไม่สนใจการตรวจสอบความจริง
แบบนี้จริงๆ หรือ ?

หลวงพ่อป่วย
DSI ดำเนินการข้ามขั้นตอนหรือไม่?

ใบรับรองแพทย์จะถือว่าเก๊ หรือเป็นเท็จได้ 
ต่อเมื่อออกให้กับผู้ที่ไม่ป่วย ว่าเป็นคนป่วยเท่านั้น

แต่ในกรณีนี้  
ผู้ป่วยป่วยจริงและไม่สามารถเดินทางไปรพ.ได้  
คุณหมอกรุณามาตรวจให้จริง (มีภาพถ่ายเป็นหลักฐาน) 
และออกใบรับรองแพทย์ แนะนำข้อควรปฏิบัติให้ตามที่เป็นจริง 
ด้วยจรรยาบรรณของแพทย์ที่แท้ คือเมตตาธรรม อันเป็นพื้นฐานคุณธรรมของวิชาชีพที่ผู้คนจะต้องมาฝากชีวิตไว้ให้ดูแล 

หากจะมีข้อผิดบ้าง
ก็เพียงแค่ผิดขั้นตอนของโรงพยาบาล
ที่ไม่ได้เอาคนไข้มารับการรักษาภายในเขตโรงพยาบาลเท่านั้น เพราะการทำอย่างนั้นเป็นอันตรายต่ออาการของคนไข้

การออกใบรับรองแพทย์ของคุณหมอก็ถูกต้องทุกประการ
ตามระเบียบของแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพและการออกใบรับรองแพทย์ 
ซึ่งในกรณีนี้จะต้องออกจากโรงพยาบาลที่ตนสังกัด
 http://www.tmc.or.th/news_file/tmc-rule-2549.pdf
ดูข้อ 28, 33-35, 39-40

ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วยเมื่อได้รับคำขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ 
เว้นแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน อันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสม

ข้อ ๓๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน

ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ทับถมให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน

ข้อ ๓๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน

ข้อ ๓๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดไปทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล
มีสิทธิที่จะประกาศหรือยินยอมให้มีการประกาศชื่อของตน ณ สถานพยาบาลนั้นเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาแน่นอน 
หรือปฏิบัติงานเป็นประจำเท่านั้น โดยต้องมีข้อความระบุ วัน เวลาที่ไปปฏิบัติงานประกอบชื่อของตนไว้ในประกาศนั้นให้ชัดเจนด้วย

ข้อ ๔๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใดที่ไปทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาล
ถ้ามิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำหรือไปปฏิบัติงานไม่เป็นเวลาที่แน่นอน ไม่มีสิทธิที่จะให้มีการประกาศชื่อของตน ณ สถานพยาบาลนั้น 
เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะมีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนั้นๆ 


ท่านนายกแพทยสภาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า การออกใบรับรองแพทย์นั้นสามารถทำได้แม้ว่าจะตรวจในคลีนิคหรือที่อื่นที่ไม่ใช่ภายในโรงพยาบาล http://www.nationtv.tv/main/content/social/378502394/

เมื่อเป็นเช่นนี้ ควรแล้วหรือที่คุณหมอจะถูกประนามว่าขาดจรรยาบรรณของแพทย์ ??? 

จรรยาบรรณของแพทย์ที่แท้จริงคือจิตเมตตาในการดูแลรักษาผู้ป่วยมิใช่หรือ ??? 

สำหรับวิชาชีพแพทย์แล้ว 
ระหว่าง “ชีวิตของคนไข้” กับ “ขั้นตอนเอกสารของ รพ.” นั้น 
อะไรสำคัญกว่ากัน ???

สรุปว่า คุณหมอ รองผอ. โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
ควรแก่การประนามจริงหรือ ??? 
หรือควรแก่การยกย่องเชิดชูกันแน่ ??? 

... ประเทศชาติของเราต้องการ “หมอ” แบบนี้ไม่ใช่หรือ ??? 

หรือว่า เราต้องการเพียงคนที่ใช้ชื่อหมอแต่ไม่แคร์ชีวิตของคนไข้เท่ากับขั้นตอนเอกสารของโรงพยาบาล ???ภญ.รักษ์ธรรม

25 ความคิดเห็น:

 1. คุณหมอได้ทำหน้าที่ดีที่สุด. หากแต่ท่านโดนสอบสวน นี้เป็นการกลั่นแกล้งกัน ในประเทศที่มีการคอร์รับชั่นหรือประเทศที่มีคนพาลเป็นใหญ่

  ตอบลบ
 2. ให้กำลังใจคุณหมอ รอง ผอ. รพ. ค่ายฯ ท่านมีจรรยาบรรณแพทย์มากที่สุด

  ตอบลบ
 3. คุณหมอทำถูกต้องครับ

  ตอบลบ
 4. คุณหมอทำถูกต้องแล้วค่ะเป็นผู้มีจรรยาบรรณสูงมึจิตเมตตาเดินทางมาช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อได้รับการร้องขอ แม้ว่าต้องเดืนทางระยะไกล ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนคนดีแบบคุณหมอค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอนะคะ สาธุ

  ตอบลบ
 5. หมอท่านนั้นคุณธรรรมสูงมาก ทำเพิ่อคนไข้ โดยเอาชีวิตและหน้าที่การงานเป็นเดิมพัน ส่วนคนอื่นทำเพื่อลาภยศ

  ตอบลบ
 6. ให้กำลังใจคุณหมอค่ะ
  ใจหมอประเสริฐกว่าข้าราชการ & นักการเมืองอีกมากมายหลายคนค่ะ

  จงภูมิใจตลอดไป ว่าเรามีมนุษยธรรมสมความเป็นแพทย์อย่างแท้จริง

  บางคนไม่เห็น แต่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็น ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 7. dsi. เห็นควรยังไงก็ต้องเป็นยังงั้น ตอนนี้ถ้าตายพระไม่สวดศพ ต่อไปเจ็บหมอไม่รักษา. คบไว้อิสระ. ต่อไปจะเป็นเพื่อนร่วมขุม
  กราบขอพระคุญคุณหมอผู้มีเมตตาธรรม. เสียใจที่ท่านต้องเดือดร้อน เพราะภัยพาลแต่ขอให้ปลื้มใจ เพราะบุญที่ได้รักษาหลวงพ่อเป็นบุญใหญ่. เกินประมาณ. ขออนุโมทนาบุญค่ะ  .

  ตอบลบ
 8. ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอ ผ่าฟันภัยพาลนะคะ

  ตอบลบ
 9. ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอค่ะ

  ตอบลบ
 10. ขอให้กำลังใจกับทุกท่านที่ยืนหยัดบนความถูกต้อง

  ตอบลบ
 11. ขอชื่นชมคุณหมอค่ะขอให้บุญรักษาค่ะ

  ตอบลบ
 12. ขอเป็นกำลังใจและชื่นชมในคุณธรรมและเมตตาธรรมของคุณหมอค่ะ

  ตอบลบ
 13. ขอให้คนดี ชนะ คนพาล ความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยโดยเร็วพลันค่ะ

  ตอบลบ
 14. หมอคนไหนที่มารักษาหลวงพ่อต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญสั่งสมมามาก จึงจะสามารถมาดูแลรักษาหลวงพ่อได้ เพราะหลวงพ่อท่านเป็นพระผู้มีบุญบารมีสูงมากๆๆๆๆ ท่านยังโลกนี้ให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม ชีวิตของคุณหมอก็จะสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมเช่นเดียวกัน

  ตอบลบ
 15. ขอให้กำลังใจคุณหมอค่ะ

  ตอบลบ
 16. ขอแสดงความชื่นชมในจริยธรรม คุณธรรม และเมตตาธรรมของคุณหมอท่านนี้อย่างยิ่ง หมอแบบนี้ อยู่ที่ไหน ที่นั้นย่อมเจริญ

  ตอบลบ
 17. ใบรับรองแพทย์ถูกต้องอยู่แล้ว ท่านDSi น่าจะได้ทบทวนดูใหม่ได้นี่คะ ใจเย็นๆนะใช้สติหลวงพ่อไม่ได้จะหนีไปไหนและไม่ได้คิดจะหนีไปไหนเลย หลวงพ่อขอตายอยู่วัดนะคะ
  หาข้อมูลให้ถูกต้องด้วยถ้าไม่มีก็ไปถามที่วัดพระธรรมกายได้เลยทุกเวลาค่ะ

  ตอบลบ
 18. DSI ถ้าไม่มีจริยธรรมก็ต้องคิดว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวตัวเองโดยแกล้งแบบนี้ จะเป็นยังไง

  ตอบลบ
 19. ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะแพทย์ทุกท่านค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ ต้องสู้ถึงจะชนะ ท่านทำถูกแล้วค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 20. เป็นกำลังใจ ให้คุณหม้อค่ะ. และเป็นบุญบารมีของคุณหมอค่ะ ทั่ได้ทำหน้าที่รับบุญดูแลพระเด็จพระคุณหลวงพ่อ.เป็นอันสูงสุดค่ะ อนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะค่ะ. สาธุ...สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 21. #DSIผิดตั้งแต่แรกแล้วที่ไม่ยอมส่งแพทย์มาดูอาการหลวงพ่อ

  #หลวงพ่อธัมมชโยอาพาธหนักอยู่ในวัด มีคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านพร้อมมีใบประกอบโรคศิลปะที่ถูกต้องคอยดูแล

  #เครื่องมือแพทย์มีครบที่วัด
  #คุณหมอมีสิทธิ์ที่จะอออกใบรับรองแพทย์ให้คนไข้ได้ และถูกต้องตามกฎหมาย

  #ทำไมDSIพยายามหนีความจริงโดยแกล้ง ทำให้มันยุ่งยากอย่างไร้เหตุผล

  ตอบลบ
 22. ในเมือเป็นแพทย์ที่ถูกต้อง ต้องสามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ค่ะ ตะออกที่คลีนิค. ที่โรงพยาบาล. หรือ ณ สถานที่ตรวจจริง. ก็แพทย์คนเดียวกัน ผิดตรงไหน. ผิดอย่างไร. แล้วอย่างไรที่เรียกว่าไม่ผิด ใช้อะไรเป็นบรรทัดญานในการวัด. การตัดสิน. วอนผู้รู้ตอบที

  ตอบลบ
 23. ขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอค่ะ

  ตอบลบ
 24. มนุษย์เราดูผ่านๆก็มีหน้าตาคล้ายๆ ไม่แตกต่างกันมาก แต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์นั้นแต่งต่างกันมากถึงมากที่สุดคิอ "คุณธรรม" ถามตัวเองนะว่าคุณมีคุณธรรมไหม?

  ตอบลบ
 25. ความดีจะรักษาคนที่มีคุณธรรม

  ตอบลบ